Impressum

Berufsbildungswerk Dr. Fritz Bauer
Förderverein e.V. (BWB)

Windmühlenstraße 35 (JVA)
34121 Kassel

Telefon: 0561 / 207 689 10
Fax: 0561 / 9286 479
e-mail: bwb-kassel@t-online.de

Inhaltlich verantwortlich: Jörg Keßler
Redaktion: Jörg Keßler

Fotos: Bärbel Högner
Gestaltung: pict kommunikationsdesign, Frankfurt am Main